Banphai School


World Class Standard School

มอบเกียรติบัตรให้กับผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ และ เนตรนารี

     วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับผู้กำกับลูกเสือ ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นวิทยากรลูกเสือ และมอบเกียรติบัตรให้กับ ลูกเสือ เนตรนารี ที่ผ่านการสอบวิชาพิเศษ

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน