Banphai School


World Class Standard School

พิธีมอบตำแหน่งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

     วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ปฏิบัติงานคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 และนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสภาเด็กและเยาวชนเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2560 ณ อุทยานแห่งชาติน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น และพิธีมอบตำแหน่งให้กับประธานนักเรียนที่ได้รับตำแหน่งจากการเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน