Banphai School


World Class Standard School

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

     วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 คณะผู้บริหารและคุณครู ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 รุ่นที่ 68 ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียน และครูผู้ฝึกสอน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559

ภาพกิจกรรม [1] [2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน