Banphai School


World Class Standard School

การแข่งขันกรีฑาระหว่างห้องเรียน ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2559

     วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างห้องเรียน "ต้านยาเสพติด ข.ก.5 เกมส์" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน