Banphai School


World Class Standard School

โรงเรียนบ้านไผ่จัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2560

     ด้วยในวันที่ 13 เมษายน เป็นวันสงกรานต์หรือวันปีใหม่ของไทยมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงวัฒนธรรมอันดีงามของไทย โรงเรียนบ้านไผ่จึงจัดงานประเพณีสงกรานต์ ในวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 โดยพิธีเริ่มขบวนแห่ไปสักการะพระพุทธเฉลิมพระเกียรติ ต่อด้วยพิธีสักการะศาลหลวงปู่อุปฮาดเดิมและศาลปู่อุปฮาดปัจจุบัน ต่อด้วยพิธีรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือ ณ บริเวณหน้าอาคาร To be number one

ภาพกิจกรรม [1] [2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน