Banphai School


World Class Standard School

พิธีจับพุ่มสลาก ประจำปีการศึกษา 2560

     วันพุธที่ 2 สิงหาคม 2560 โรงเรียนบ้านไผ่จัดกิจกรรมพิธีจับพุ่มสลากการแข่งขันกีฬาภายใน 6 คณะสี ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนักเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยสูงสุดถือพุ่มสลากเพื่อให้ประธานสีมาจับสลากเพื่อจัดตำแหน่งลำดับคณะสีของแต่ละคณะสี

ภาพกิจกรรม [1] [2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน