Banphai School


World Class Standard School

อบรมพุทธธรรม นักเรียนชั้น ม.1

     โรงเรียนบ้านไผ่ขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ประจำปีการศึกษา 2560 โดยจัดกิจกรรมเข้าค่ายอบรมพุทธธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 5-6 สิงหาคม 2560 โดย นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิด ณ วัดคุ้มจัดสรรค์ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

ภาพกิจกรรม [1] [2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน