Banphai School


World Class Standard School

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560

     วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันทักษะทางวิชาการ และเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีกิจกรรมการแสดงอาทิเช่น การขับร้องเพลงประสานเสียง เพลงในหลวงรัชกาลที่ 9 การแสดงชุด"รำถวายอาลัยส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย และการแสดง "สวดโอ้เอ้วิหารราย" เป็นต้น

[ภาพกิจกรรม]

 KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน