Banphai School


World Class Standard School

งานเกษียณอายุราชการ "ร้อยรัก ร้อยดวงใจ ร้อยอาลัย วัยเกษียณ"

     วันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม 2560 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมเป็นเกียรติในงานเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560 "ร้อยรัก ร้อยดวงใจ ร้อยอาลัย วัยเกษียณ" ณ ห้องประชุมสิริสำอาง โรงเรียนกัลยาณวัตร ดำเนินงานโดย สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมจังหวัดขอนแก่น ชมรมผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สพม.25 และสมาคมรองผู้อำนวยการโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดขอนแก่น

[ภาพกิจกรรม

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน