Banphai School


World Class Standard School

อบรมอาสาสมัครจราจร ประจำปี 2560

     วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการอาสาสมัครจราจร โดยนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1 เข้ารับการอบรม ณ ห้องโสตทัศนูปกรณ์ วิทยากรโดยงานจราจรสถานีตำรวจภูธรบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน