Banphai School


World Class Standard School

โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" ศึกษาดูงาน

     วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม 2560 นายมนตรี  เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร โรงเรียนบ้านไผ่ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากร โรงเรียนบางปะอิน "ราชานุเคราะห์ ๑" จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าศึกษาดูงาน ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

ภาพกิจกรรม [1] [2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน