Banphai School


World Class Standard School

งานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ สังกัด สพม.25 ประจำปี 2560

     วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2560 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมเป็นเกียรติในงานมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 ประจำปีงบประมาณ 2560 ณ ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยขอนแก่น

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน