Banphai School


World Class Standard School

มอบรางวัล "Sine Star Award" ปีการศึกษา 2560

     วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 พิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการร่วมกิจกรรม "Sine Star Award" โดย นายมนตรี  เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ และคุณครูชาวต่างชาติ เป็นผู้มอบรางวัล

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน