Banphai School


World Class Standard School

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมงานสัปดาห์สังคมศึกษา

     วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายมนตรี  เบ้าศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์สังคมศึกษา โดยกิจกรรมประกอบด้วย กิจกรรมตอบปัญหาสังคม กิจกรรมตอบปัญหาอาเซียน กิจกรรมตอบปัญหากฏหมาย และการประกวดเล่านิทานคุณธรรมของห้องสมุด โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน