Banphai School


World Class Standard School

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

     วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน 2560 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ และนายมนตรี  เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และมอบรางวัลให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอนงานมหกรรมวิชาการระดับชาติของกลุ่มโรงเรียนผู้นำ 46ICT โรงเรียนในฝันและเครือข่าย

ภาพกิจกรรม [1] [2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน