Banphai School


World Class Standard School

กีฬาภายในโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2560


โรงเรียนบ้านไผ่ ได้จัดกิจกรรมกีฬาภายใน ระหว่างวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2560 และมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 โดยมี ดร.อดิศักดิ์ มุ่งชู ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น เป็นประธาน มี ดร.วทัญญู ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะครู นักเรียนให้การต้อนรับ
[ภาพชุด 1] [ภาพชุด 2] [ภาพชุด 3] [ภาพชุด 4] [ภาพชุด 5]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน