Banphai School


World Class Standard School

วันวชิราวุธ ประจำปี 2560

     วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายมนตรี เบ้าศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ และเนตรนารี เพื่อน้อมรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทยขึ้น ซึ่งวันวชิราวุธ ถูกกำหนดให้ตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี
ภาพกิจกรรม [ภาพชุด 1] [ภาพชุด 2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน