Banphai School


World Class Standard School

ทีมฟุตบอลสิงห์ขอนมอบทุนการศึกษา

     วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายรุ่งโรจน์  สิงห์มี หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติงานขนส่ง กองกิจการขนส่ง องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นตัวแทนทีมฟุตบอลสิงห์ขอน มอบเงินสนับสนุนการศึกษาให้กับทีมยกน้ำหนักโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นเงินจำนวน 31,300 บาท โดย ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นผู้รับมอบ

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน