Banphai School


World Class Standard School

คปภ.มอบรางวัลโครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2560

     วันพฤหัสดีที่ 7 ธันวาคม 2560 นางสมบัติ ศิลาคุปต์ ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดขอนแก่น มอบเงินรางวัล จำนวน 31,000 บาท ให้กับโรงเรียนบ้านไผ่ "โครงการยุวชนประกันภัย" ประจำปี 2560 ซึ่งโรงเรียนบ้านไผ่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับจังหวัด และรางวัลชมเชย ระดับภาค โดยนายมนตรี  เบ้าศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร และคุณครูเป็นผู้รับมอบ

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน