Banphai School


World Class Standard School

รับมอบลูกบาสเกตบอล

ื     วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ รับมอบลูกบาสเกตบอลมอลเทน รุ่น BGG7 สีส้ม จำนวน 30 ลูก จากบริษัทมอลเทน ไทยแลนด์จำกัด โดยคุณวราพร  ตั้งศิริกุล ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศไทย มอบให้กับทางโรงเรียนบ้านไผ่เพื่อใช้ในการฝึก ในโอกาสที่โรงเรียนบ้านไผ่ได้เป็นศูนย์ฝึกกีฬาบาสเกตบอล ประจำจังหวัดขอนแก่น

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

บทความล่าสุด