Banphai School


World Class Standard School

วันครู ประจำปี 2561

     วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561 ดร.วทัญญู  ภูชาดา พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครูและบุคลากรโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา" ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน