Banphai School


World Class Standard School

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

     วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2560 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ รับมอบเกียรติบัตรโรงเรียนบ้านไผ่เข้าร่วมโครงการประกวดโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) จำนวนนักเรียน 2,000 คนขึ้นไป ประจำปี 2560 โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน