Banphai School


World Class Standard School

มอบเกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

     วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 นายยุทธศิลป์  แก้วชูสกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ นายธนัช  ฐากุลธเนศ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ และนายนพดล  ชาลีคาร รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนและครูผู้ฝึกสอน การแข่งขันทักษะทางวิชาการงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน