Banphai School


World Class Standard School

รับมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา "ขุนด่านเกมส์"

     วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหารโรงเรียนบ้านไผ่ รับมอบเหรียญรางวัล ในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์" ประเภทกีฬายกน้ำหนักและมวยปล้ำ ระหว่างวันที่ 20-30 มกราคม 2561 โดยกรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมกับจังหวัดนครนายก

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน