Banphai School


World Class Standard School

แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 เข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา

     วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านไผ่ มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้รับการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

บทความล่าสุด