Banphai School


World Class Standard School

พิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างห้องเรียน ชั้น ม.2 ปีการศึกษา 2560

     วันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2560 นายมนตรี  เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาระหว่างห้องเรียน "ต้านยาเสพติด ข.ก.5 เกมส์" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน