Banphai School


World Class Standard School

พิธีมอบประกาศนียบัตร ม.3, ม.6 ปีการศึกษา 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

ภาพกิจกรรม [ภาพชุด 1]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

บทความล่าสุด