Banphai School


World Class Standard School

มอบเกียรติบัตรนักเรียนที่มีผล O-NET สูงสุด

     วันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรและกล่าวแสดงความยินดีกับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ได้คะแนนสูงสุดอันดับ ๑ แต่ละวิชา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน