Banphai School


World Class Standard School

มอบตัวและปฐมนิเทศ ม.1 ปีการศึกษา 2561

     วันเสาร์ที่ 7 เมษายน 2561 ดร.วทัญูญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  เป็นประธานในพิธีมอบตัวและปฐมนิเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

บทความล่าสุด