Banphai School


World Class Standard School

70 ปี คืนสู่เหย้าชาวบ้านไผ่ ข.ก.5

     วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติร่วมงานฉลองครบรอบ 70 ปี โรงเรียนบ้านไผ่ "70 ปี คืนสู่เหย้าชาวบ้านไผ่ ข.ก.5" ต่อด้วยนายเบญจกูล  ศิริพรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านไผ่ อดีตผู้บริหารโรงเรียนบ้านไผ่ ครูเก่าโรงเรียนบ้านไผ่ กล่าวต้อนรับผู้มาร่วมงาน โดย ดร.สมศักดิ์  จังกระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานในพิธีและกล่าวเปิดงาน พร้อมมอบโล่ให้กับศิษย์เก่าดีเด่นและผู้มีอุปการะคุณ ต่อด้วย ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสง่าชัย ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น ตัวแทนศิษย์เก่าและประธานดำเนินงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานฉลองครบรอบ "70 ปี คืนสู่เหย้าชาวบ้านไผ่ ข.ก.5" และนายวรวิทย์  รวีนิภาพงศ์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตัวแทนศิษย์เก่ากล่าวแสดงความรู้สึก บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และความสนุกสนานกับการแสดงของวงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ้านไผ่ วงดนตรีคนในซอย วงดนตรี Funny วงดนตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และการแสดงวงดนตรี ติ๊ก กิตติศักดิ์ โคเทียมเกวียน ณ เวทีกลาง สนามฟุตบอล โรงเรียนบ้านไผ่

ภาพกิจกรรม [ภาพชุด 1] [ภาพชุด 2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน