Banphai School


World Class Standard School

กิจกรรมสัมพันธ์รับน้อง ม.1 ปีการศึกษา 2561

     วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัมพันธ์รับน้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561  ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

ภาพกิจกรรม [ภาพชุด 1] [ภาพชุด 2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน