Banphai School


World Class Standard School

มอบเกียรติบัตรการแข่งขันดนตรีไทย

     วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมประกวดเดี๋ยวซอด้วง และเดี๋ยวซออู้ การประกวดดนตรีไทยระดับมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 17 ครูผู้ฝึกสอนโดย คุณครูสมชาติ  กัลยาบาล และคุณครูอรดี  แก้วชะเนตร

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน