Banphai School


World Class Standard School

โรงเรียนบ้านไผ่ร่วมบริจาคโลหิต

     วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนบ้านไผ่นำโดย ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ คณะผู้บริหาร คุณครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ณ ห้องศูนย์เรียนรู้ศตวรรษที่ 21 อาคาร 5

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน