Banphai School


World Class Standard School

แสดงความยินดีกับตัวแทนการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับจังหวัด

     วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 นายมนตรี  เบ้าศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ กล่าวแสดงความชื่นชน ยินดี กับเนตรนารีโรงเรียนบ้านไผ่ ได้เป็นตัวแทนในการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ในระดับจังหวัด

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน