Banphai School


World Class Standard School

การประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับประเทศ

     กองเนตรนารีโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นตัวแทนจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมแข่งขันการประกวดระเบียบแถว ลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปี 2561 ระดับประเทศ ในวันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน 2561 ณ สนามศุภชลาศัย กรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม [ภาพชุด1] [ภาพชุด2]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน