Banphai School


World Class Standard School

โครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต

     วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ประธานสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิต โดยสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ ณ สวนสบาย อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

บทความล่าสุด