Banphai School


World Class Standard School

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%

     วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 นายมนตรี  เบ้าศรี  รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ "ขับขี่ปลอดภัย สวมหมวกนิรภัย 100%" จัดโดยชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน

บทความล่าสุด