Banphai School


World Class Standard School

ประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561

     วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนบ้านไผ่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านไผ่ ร่วมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 และถวายเทียนพรรษา ณ วัดสะอาดโนนงาม อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น รวมยอดทำบุญถวายวัดสะอาดโนนงาม จำนวน 15,707 บาท

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน