Banphai School


World Class Standard School

มอบเกียรติบัตรกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ และกิจกรรมเสียงวัยใสต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2561

     วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 ดร.วทัญญู  ภูชาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2561 และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล โครงการเสียงวัยใสต่อต้านยาเสพติด ครั้งที่ 15 ปีการศึกษา 2561

[ภาพกิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

หนังสือราชการ สพฐ.

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน