Banphai School


World Class Standard School

มอบเกียรติบัตรงานมหกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ กิจกรรมคอมพิวเตอร์

     วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 ดร.วทัญญู  ภูชาดา  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลในการเข้าร่วมแข่งขันกิจกรรม งานมหกรรมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ สังคมศึกษา และคอมพิวเตอร์ ในส่วนของกิจกรรมคอมพิวเตอร์

[กิจกรรม]

KK5 Paperless System

ประกาศ คำสั่ง สพม.25

GoogleApps

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

KK5 page

เผยแพร่ผลงานนักเรียน