ตรวจสอบผลการเรียน

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

กระดานสนทนา ขก.5
โรงเรียนบ้านไผ่


 
 

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง ประกาศเชิดชูเกียรติ ศิษย์เก่าเกียรติยศและศิษย์เก่าดีเด่น โรงเรียนบ้านไผ่

   
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มหัวกระดาษข้อสอบ ฝ่ายการบริหารวิชาการโรงเรียนบ้านไผ่
   
โรงเรียนบ้านไผ่ประกาศรับสมัครศิษย์เก่าดีเด่นและศิษย์เก่าเกียรติยศ เนื่องในโอกาสฉลองครบรอบ 65 ปี
โรงเรียนบ้านไผ่ 1 พฤศจิกายน 2556 ดาวน์โหลดใบสมัครและเกณฑ์การคัดเลือกที่นี่
   
แบบฟอร์มโครงการปีการศึกษา 2556
 

ยุทธศาสตร์ ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2556-2558

   

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ((((คลิกที่นี่))))

ประกาศผลการจัดห้องเรียน ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2556 ((((คลิกที่นี่))))

   
ประกาศห้องเรียนนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2556 (((คลิกที่นี่)))
   
ตามที่โรงเรียนบ้านไผ่ได้จัดประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ครบรอบ 65 ปีโรงเรียนบ้านไผ่นั้น มีผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน 17 คน มีผลงานส่งเข้าประกวดจำนวน 20 ชิ้น ซึ่งได้ผลการตัดสินดังนี้ (คลิกที่นี่เพื่อดูผลการตัดสิน)
   

ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่   (โทรทัศน์สี  ขนาดจอภาพไม่ต่ำกว่า  46  นิ้ว  จำนวน   10     เครื่อง)

   
ผลสอบโอเน็ตนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนบ้านไผ่ ปีการศึกษา 2555 (คลิกที่นี่)
   
แบบรายงานการดำเนินงานตามแผนโครงการกิจกรรม ปี 2555 (คลิกที่นี่)
ตัวอย่างการกรอกแบบรายงานการดำเนินงานตามโครงการ (คลิกที่นี่)
   
 ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์ควบคุมและบริหารจัดการเครื่อง คอมพิวเตอร์พกพา(แท็บเล็ต) และโทรทัศน์สี [คลิกดูรายละเอียด]
   
ประกาศโรงเรียนบ้านไผ่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./ 55 โรงเรียนบ้านไผ่
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่)
   
ภาพกิจกรรม พิธีมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรการทดสอบสมรรถภาพทางวิชาการชั้น ป.6 ครั้งที่35 ประจำปีการศึกษา 2555