Banphai School


World Class Standard Schoolมอบเกียรติบัตรการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล

     วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายมนตรี  เบ้าศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลนักเรียน รุ่นอายุ ๑๕ ปี หญิง "TBP คัพ" ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ ตามโครงการส่งเสริมความสามารถด้านกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อความเป็นเลิศ (SBMLD)

[ภาพกิจกรรม]