Banphai School


World Class Standard Schoolการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี ๒๕๖๒

    โรงเรียนบ้านไผ่ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน "BANPHAI SPORT GAMES ๗๑" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ และพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดย ดร.อดิศักดิ์  มุ่งชู  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๕ เป็นประธานในพิธี

กิจกรรม [เช้า] [บ่าย]