• 13
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11

ต้อนรับรองผู้อำนวยการภควรรณ ขันคำ

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ พร้อมคณะผู้บริหาร คุณครูโรงเรียนบ้านไผ่ และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับและแสดงความยินดีกับ นายภควรรณ  ขันคำ  มาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ ณ ห้องศูนย์การเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 อาคาร 5 โรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook