แสดงความยินดีกับคุณครูชลธิชา ดีเลิศ

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2565 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่  พร้อมผู้บริหาร และคุณครูโรงเรียนบ้านไผ่ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูชลธิชา  ดีเลิศ รับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม ณ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น

[ภาพกิจกรรม]


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook