กิจกรรมสัปดาห์วันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2565

 

     

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 นายสุรพล  สุวรรณชาติ  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไผ่ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2565  โดยกิจกรรมภาคเช้าประกอบไปด้วย กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุนทรภู่  การแสดงรำ 1 ชุด  การแสดงละครจากนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ บริเวณหน้าเสาธง และพิธีบวงสรวงสุนทรภู่ ณ ลานสุนทรภู่  กิจกรรมในภาคบ่ายประกอบไปด้วย การจัดนิทรรศการภาษาไทย ณ โดมอเนกประสงค์  กิจกรรมการแสดงบนเวที  การแสดงของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  การประกวดร้องเพลง THE MASK SINGER และการประกวดแต่งกายชุดในวรรณคดีไทยจากครูผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านไผ่

[ภาพกิจกรรม]

    


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Facebook